Tvrtka smo koja od 1992. godine uspješno, profesionalno i sukladno propisima Republike Hrvatske pruža usluge računovodstva i knjigovodstva. 

Usluge obavljamo sukladno zadanim rokovima.

 Ponuda naših usluga u računovodstvu i knjigovodstvu je vrlo široka.

 Neke od usluga koje obavljamo su:

 • ustroj i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa , knjige izlaznih računa i knjige posebnih evidencija (tuzemni PPO, obračun PDV-a pri uvozu, obveznici bez sjedišta u RH, stjecanje dobara iz EU, primljene usluge iz EU, itd)
 • ustroj i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, saldakonti dobavljača, saldakonti kupaca, analitike plaća djelatnika, poreznih kartica, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije
 • obračuni plaća radnika
 • sastavljanje JOPPD obrasca
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara
 • obračun amortizacije
 • izrada temeljnih financijskih izvještaja: bilancem računa, dobiti i gubitka, te bilješki uz financijske izvještaje
 • obračun putnih naloga i locco vožnje
 • izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu kao što su PDV obrazac, JOPPD obrazac, IP kartice i dr.
 • izrada godišnje prijaveporeza na dohodak za obrtnike i građane
 • prijava i odjava djelatnika u tuzemstvu
 • prijava i odjava djelatnika izaslanih u imozemstvo

 Pridajemo veliku važnost neprekidnom stručnom usavršavanju djelatnika. 

 S povjerenjem se obratite našem knjigovodstvenom uredu putem telefona ili e-maila objavljenim u našoj rubrici 'Kontakt'.

Uzajamna prava i obveze se reguliraju obostrano potpisanim Ugovorom o obavljanju računovodstvenih usluga, te počinje suradnja na, vjerujemo, obostrano zadovoljstvo.