Tvrtka smo koja se od 1992. godine uspješno, profesionalno i sukladno propisima Republike Hrvatske pruža usluge računovodstva i knjigovodstva tvrtkama, ustanovama, udrugama, zakladama, slobodnim zanimanjima, obrtima i samostalnim zanimanjima koji obavljaju različite djelatnosti, kao i ostalim fizičkim osobama.

Djelatnosti korisnika naših usluga su: trgovina na veliko i malo, uvoz, izvoz, građevinske usluge, završni radovi u građevinarstvu, sevisne usluge, medicinske usluge, usluge izrade softvera, izdavaštvo, ugostiteljstvo, djelatnost turističkih agencija, usluge sudskih vještaka, usluge arhitekata, odvjetničke usluge, porezno savjetničke usluge i mnoge druge.

Ponuda naših usluga u računovodstvu i knjigovodstvu je vrlo široka.

 

Neke od usluga koje obavljamo su:

 • ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala,. rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća djelatnika, poreznih kartica, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije
 • obračuni plaća radnika
 • sastavljanje JOPPD obrasca
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara
 • obračun amortizacije
 • izrada temeljnih financijskih izvještaja: bilancem računa, dobiti i gubitka, te bilješki uz financijske izvještaje
 • obračun putnih naloga i locco vožnje
 • izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu kao što su PDV obrazac, JOPPD obrazac, IP kartice i dr.
 • izrada godišnje prijaveporeza na dohodak za obrtnike i građane
 • prijava i odjava djelatnika u tuzemstvu
 • prijava i odjava djelatnika izaslanih u imozemstvo

 

Slobodno se s povjerenjem obratite našem knjigovodstvenom uredu putem telefona, e-maila ili faxa objavljenim u našoj rubrici 'Kontakt'.

Uzajamna prava i obveze se reguliraju obostrano potpisanim Ugovorom o obavljanju računovodstvenih usluga, te počinje suradnja na, vjerujemo, obostrano zadovoljstvo.