AMM-DUGA d.o.o., računovodstvo, savjetovanje i trgovina

Zagreb, Trg kralja Tomislava 21

 

MBS:  080365896
Datum upisa u sudski registar: 11. prosinca 1992. god.
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 32.400,00 kn upisan i uplaćen u cijelosti
Brojč. ozn. razr.: 6920
Opis šifre djelatn.: računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; porezno savjetovanje
OIB: 84899705869
Osnivači Društva: Ana Ćavar, oec., ovlašteni računovođa
Član Uprave: Ana Ćavar, oec., ovlašteni računovođa
Broj uposlenih djelatnika: 3 (tri)

 Društvo isključivo obavlja računovodstvene i knjigovodstvene djelatnost, od osnivanja, više od 20 (dvadeset) godina.